Selamat datang ke


Amalan Golongan Solihin


Kami letakkan di sini satu seleksi daripada amalan-amalan golongan solihin

Pra-syarat

Kumpulan selawat daripada beberapa sumber yang terpisah

Basya'irul-Khairat : satu himpunan selawat susunan Sultan al-Auliya' asy-Syaikh 'Abdul Qadir al-Jilani

Dalailul-Khairat : satu himpunan selawat susunan asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli al-Hasani

 

Kumpulan selawat daripada kitab-kitab susunan asy-Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani

Prakata

No 1 : Selawat Ibrahimiyyah

No 2 : Selawat al-Imam an-Nawawi (1)

No 3 : Selawat Ibn Hajar al-Haitami

No 4 : Selawat yang diajarkan oleh Jibril

No 5 : Selawat yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' ibn Thabit al-Ansari

No 6 : Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Fakihani

No 7 : Selawat yang kelebihannya telah diberitahu oleh Jibril

No 8 : Selawat untuk mendapatkan syafa'ah

No 9 : Selawat sebagai ganti sedekah atau zakat

No 10 : Selawat yang diriwayatkan daripada an-Nabi Ilyas dan an-Nabi Khidir

No 11 : Selawat agar diampuni dosa

No 12 : Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam as-Suja'i

No 13 : Selawat untuk dibaca pada hari Jumaat

No 14 : Selawat untuk mencapai 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat

No 15 : Selawat yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn 'Atarid

No 16 : Selawat yang dibacakan oleh Ahlul-Bait

No 17 : Selawat al-Imam Saiyidina 'Ali karramallahu wajhah

No 18 : Selawat yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud

No 19 : Selawat yang diriwayatkan oleh Ibn Umar

No 20 : Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Ghazali

No 21 : Selawat yang dibaca pada hari Jumaat sebanyak tujuh kali

No 22 : Selawat untuk dapat meneguk dengan gelas dari telaga an-Nabi

No 23 : Selawat berdasarkan tasbih Juwairiyyah isteri kepada an-Nabi

No 24 : Selawat yang pernah diceritakan oleh Abul-'Abbas Ahmad al-Hajiri

No 25 : Selawat asy-Syaikh Abu 'Abdillah ibn an-Nu'man

No 26 : Selawat Penyelamat (Munjiyyah)

No 27 : Selawat Nur al-Qiyamah

No 28 : Selawat al-Imam asy-Syafi'i (1)

No 29 : Selawat al-Imam asy-Syafi'i (2)

No 30 : Selawat asy-Syaikh Abul-Hasan al-Karkhi

No 31 : Selawat Sultan al-Awliya' asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jilani (1)

No 32 : Selawat al-Imam Abu Hamid al-Ghazali

No 33 : Selawat asy-Syaikh Ahmad ar-Rifa'i (1)

No 34 : Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Badawi (1)

No 35 : Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Badawi (2)

No 36 : Selawat asy-Syaikh Ibrahim ad-Dasuqi (juga disebut sebagai ad-Disuqi)

No 39 : Selawat asy-Syaikh Fakhruddin ar-Razi

No 40 : Selawat asy-Syaikh Muhammad al-Hanafi

No 41 : Selawat asy-Syaikh Ibrahim al-Matbuli

No 42 : Selawat asy-Syaikh 'Ali Nuruddin asy-Syuni

No 43 : Selawat asy-Syaikh 'Abdus Salam ibn Masyisy

No 44 : Selawat asy-Syaikh Abul-Hasan asy-Syadhili

No 45 : Selawat al-Imam an-Nawawi (2)

No 46 : Selawat asy-Syaikh Muhammad Abul-Mawahib asy-Syadhili

No 50 : Selawat al-Fatih

No 51 : Selawat Ulul-Azmi

No 52 : Selawat as-Sa'adah

No 53 : Selawat ar-Ra'uf ar-Rahim

No 54 : Selawat al-Kamaliyyah

No 55 : Selawat al-In'am

No 56 : Selawat al-'Ali al-Qadr

No 57 : Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Khujandi

No 58 : Selawat yang telah diriwayatkan oleh Mufti Damaskus al-'Allamah Hamid Effendi al-'Imadi

No 59 : Selawat as-Saqqafiyyah

No 61 : Selawat asy-Syaikh Muhammad al-Budairi

No 62 : Selawat yang telah diajarkan oleh asy-Syaikh Mustafa al-Hindi

No 63 : Selawat at-Tafrijiyyah (dikenali juga sebagai Selawat an-Nariyyah)

No 64 : Selawat al-'Azimiyyah oleh asy-Syaikh Ahmad ibn Idris al-Fasi

No 66 : Selawat al-Mazhariyyah oleh asy-Syaikh Ahmad ibn Idris al-Fasi

 

No b04 : Selawat an-Nabi Musa

No b07 : Selawat yang disebutkan di dalam Mujarrabat ad-Dairabi

No b08 : Selawat al-Qutb al-Haddad

No b16 : Selawat at-Tabrani

No b17 : Selawat asy-Syaikh Ahmad ar-Rifa'i (2)

No b36 : Selawat asy-Syaikh Baha'uddin an-Naqsyabandi

No b91 : Selawat Maulana Khalid an-Naqsyabandi

No b92 : Selawat yang disebutkan oleh asy-Syaikh 'Abdullah al-Harusyi

No b112 : Selawat Jauharah al-Kamal oleh asy-Syaikh Ahmad at-Tijani

No b117 : Selawat al-Yaqutiyyah oleh asy-Syaikh Muhammad al-Fasi

No b119 : Selawat asy-Syaikh al-Ghazzi

 

Cara-cara untuk memperolehi mimpi bertemu dengan an-Nabi, sollallahu 'alaihi wa sallam

Mimpi berita gembira an-Nabhani  

 Laman web ini mula beroperasi sejak 22hb April 2004.

No copyright reserved. Permission is given to reproduce any material from this website.

May Allah approve and be pleased with it.

Best viewed with a display size of 1024 x 768.

Preferred browser : Mozilla Firefox


vBulletin counter

Maktabah Ibn Badawi